República Dominicana

Matriz de Responsabilidades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ACTUALIZADA 2021
Archivo pdf Descargar (1.90 MB) |
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ACTUALIZADA 2020
Archivo pdf Descargar (2.27 MB) |
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ACTUALIZADA 2019
Archivo pdf Descargar (1.98 MB) |